Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Citonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Citonice, hasicí přístroje Citonice, školení na hasicí přístroje Citonice, prodej hasicích systémů Citonice, prodej hasicích přístrojů Citonice, hasiva a hasicí příslušenství Citonice, Tepostop Citonice, firestop Citonice, hasicí systémy Citonice, hasicí zařízení Citonice, hasicí přístroje Citonice, požární ochrana Citonice, stabilní hasicí zařízení Citonice, lokální stabilní hasicí zařízení Citonice, automatický hasicí systém Citonice, samočinný hasicí systém Citonice, hasit CO2 Citonice, hasit oxid uhličitý Citonice, hasit s inergen Citonice, čisté hasivo Citonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Citonice, vodní hasící přístroj Citonice, sněhový hasící přístroj Citonice, pěnový hasící přístroj Citonice, požární zabezpečení Citonice, požární bezpečnost Citonice, protipožární ochrana Citonice, servisní organizace hasících přístrojů Citonice, hasící syytémy serverovny Citonice,hasící filter Citonice, hasící přístroje pro cnc stroje Citonice, hasící systémy pro autobusy Citonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.