Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cítoliby

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cítoliby, hasicí přístroje Cítoliby, školení na hasicí přístroje Cítoliby, prodej hasicích systémů Cítoliby, prodej hasicích přístrojů Cítoliby, hasiva a hasicí příslušenství Cítoliby, Tepostop Cítoliby, firestop Cítoliby, hasicí systémy Cítoliby, hasicí zařízení Cítoliby, hasicí přístroje Cítoliby, požární ochrana Cítoliby, stabilní hasicí zařízení Cítoliby, lokální stabilní hasicí zařízení Cítoliby, automatický hasicí systém Cítoliby, samočinný hasicí systém Cítoliby, hasit CO2 Cítoliby, hasit oxid uhličitý Cítoliby, hasit s inergen Cítoliby, čisté hasivo Cítoliby, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cítoliby, vodní hasící přístroj Cítoliby, sněhový hasící přístroj Cítoliby, pěnový hasící přístroj Cítoliby, požární zabezpečení Cítoliby, požární bezpečnost Cítoliby, protipožární ochrana Cítoliby, servisní organizace hasících přístrojů Cítoliby, hasící syytémy serverovny Cítoliby,hasící filter Cítoliby, hasící přístroje pro cnc stroje Cítoliby, hasící systémy pro autobusy Cítoliby, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.