Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Citice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Citice, hasicí přístroje Citice, školení na hasicí přístroje Citice, prodej hasicích systémů Citice, prodej hasicích přístrojů Citice, hasiva a hasicí příslušenství Citice, Tepostop Citice, firestop Citice, hasicí systémy Citice, hasicí zařízení Citice, hasicí přístroje Citice, požární ochrana Citice, stabilní hasicí zařízení Citice, lokální stabilní hasicí zařízení Citice, automatický hasicí systém Citice, samočinný hasicí systém Citice, hasit CO2 Citice, hasit oxid uhličitý Citice, hasit s inergen Citice, čisté hasivo Citice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Citice, vodní hasící přístroj Citice, sněhový hasící přístroj Citice, pěnový hasící přístroj Citice, požární zabezpečení Citice, požární bezpečnost Citice, protipožární ochrana Citice, servisní organizace hasících přístrojů Citice, hasící syytémy serverovny Citice,hasící filter Citice, hasící přístroje pro cnc stroje Citice, hasící systémy pro autobusy Citice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.