Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čistěves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čistěves, hasicí přístroje Čistěves, školení na hasicí přístroje Čistěves, prodej hasicích systémů Čistěves, prodej hasicích přístrojů Čistěves, hasiva a hasicí příslušenství Čistěves, Tepostop Čistěves, firestop Čistěves, hasicí systémy Čistěves, hasicí zařízení Čistěves, hasicí přístroje Čistěves, požární ochrana Čistěves, stabilní hasicí zařízení Čistěves, lokální stabilní hasicí zařízení Čistěves, automatický hasicí systém Čistěves, samočinný hasicí systém Čistěves, hasit CO2 Čistěves, hasit oxid uhličitý Čistěves, hasit s inergen Čistěves, čisté hasivo Čistěves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čistěves, vodní hasící přístroj Čistěves, sněhový hasící přístroj Čistěves, pěnový hasící přístroj Čistěves, požární zabezpečení Čistěves, požární bezpečnost Čistěves, protipožární ochrana Čistěves, servisní organizace hasících přístrojů Čistěves, hasící syytémy serverovny Čistěves,hasící filter Čistěves, hasící přístroje pro cnc stroje Čistěves, hasící systémy pro autobusy Čistěves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.