Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čistá u Horek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čistá u Horek, hasicí přístroje Čistá u Horek, školení na hasicí přístroje Čistá u Horek, prodej hasicích systémů Čistá u Horek, prodej hasicích přístrojů Čistá u Horek, hasiva a hasicí příslušenství Čistá u Horek, Tepostop Čistá u Horek, firestop Čistá u Horek, hasicí systémy Čistá u Horek, hasicí zařízení Čistá u Horek, hasicí přístroje Čistá u Horek, požární ochrana Čistá u Horek, stabilní hasicí zařízení Čistá u Horek, lokální stabilní hasicí zařízení Čistá u Horek, automatický hasicí systém Čistá u Horek, samočinný hasicí systém Čistá u Horek, hasit CO2 Čistá u Horek, hasit oxid uhličitý Čistá u Horek, hasit s inergen Čistá u Horek, čisté hasivo Čistá u Horek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čistá u Horek, vodní hasící přístroj Čistá u Horek, sněhový hasící přístroj Čistá u Horek, pěnový hasící přístroj Čistá u Horek, požární zabezpečení Čistá u Horek, požární bezpečnost Čistá u Horek, protipožární ochrana Čistá u Horek, servisní organizace hasících přístrojů Čistá u Horek, hasící syytémy serverovny Čistá u Horek,hasící filter Čistá u Horek, hasící přístroje pro cnc stroje Čistá u Horek, hasící systémy pro autobusy Čistá u Horek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.