Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čisovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čisovice, hasicí přístroje Čisovice, školení na hasicí přístroje Čisovice, prodej hasicích systémů Čisovice, prodej hasicích přístrojů Čisovice, hasiva a hasicí příslušenství Čisovice, Tepostop Čisovice, firestop Čisovice, hasicí systémy Čisovice, hasicí zařízení Čisovice, hasicí přístroje Čisovice, požární ochrana Čisovice, stabilní hasicí zařízení Čisovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čisovice, automatický hasicí systém Čisovice, samočinný hasicí systém Čisovice, hasit CO2 Čisovice, hasit oxid uhličitý Čisovice, hasit s inergen Čisovice, čisté hasivo Čisovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čisovice, vodní hasící přístroj Čisovice, sněhový hasící přístroj Čisovice, pěnový hasící přístroj Čisovice, požární zabezpečení Čisovice, požární bezpečnost Čisovice, protipožární ochrana Čisovice, servisní organizace hasících přístrojů Čisovice, hasící syytémy serverovny Čisovice,hasící filter Čisovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čisovice, hasící systémy pro autobusy Čisovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.