Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Církvice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Církvice, hasicí přístroje Církvice, školení na hasicí přístroje Církvice, prodej hasicích systémů Církvice, prodej hasicích přístrojů Církvice, hasiva a hasicí příslušenství Církvice, Tepostop Církvice, firestop Církvice, hasicí systémy Církvice, hasicí zařízení Církvice, hasicí přístroje Církvice, požární ochrana Církvice, stabilní hasicí zařízení Církvice, lokální stabilní hasicí zařízení Církvice, automatický hasicí systém Církvice, samočinný hasicí systém Církvice, hasit CO2 Církvice, hasit oxid uhličitý Církvice, hasit s inergen Církvice, čisté hasivo Církvice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Církvice, vodní hasící přístroj Církvice, sněhový hasící přístroj Církvice, pěnový hasící přístroj Církvice, požární zabezpečení Církvice, požární bezpečnost Církvice, protipožární ochrana Církvice, servisní organizace hasících přístrojů Církvice, hasící syytémy serverovny Církvice,hasící filter Církvice, hasící přístroje pro cnc stroje Církvice, hasící systémy pro autobusy Církvice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.