Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čímice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čímice, hasicí přístroje Čímice, školení na hasicí přístroje Čímice, prodej hasicích systémů Čímice, prodej hasicích přístrojů Čímice, hasiva a hasicí příslušenství Čímice, Tepostop Čímice, firestop Čímice, hasicí systémy Čímice, hasicí zařízení Čímice, hasicí přístroje Čímice, požární ochrana Čímice, stabilní hasicí zařízení Čímice, lokální stabilní hasicí zařízení Čímice, automatický hasicí systém Čímice, samočinný hasicí systém Čímice, hasit CO2 Čímice, hasit oxid uhličitý Čímice, hasit s inergen Čímice, čisté hasivo Čímice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čímice, vodní hasící přístroj Čímice, sněhový hasící přístroj Čímice, pěnový hasící přístroj Čímice, požární zabezpečení Čímice, požární bezpečnost Čímice, protipožární ochrana Čímice, servisní organizace hasících přístrojů Čímice, hasící syytémy serverovny Čímice,hasící filter Čímice, hasící přístroje pro cnc stroje Čímice, hasící systémy pro autobusy Čímice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.