Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číměř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číměř, hasicí přístroje Číměř, školení na hasicí přístroje Číměř, prodej hasicích systémů Číměř, prodej hasicích přístrojů Číměř, hasiva a hasicí příslušenství Číměř, Tepostop Číměř, firestop Číměř, hasicí systémy Číměř, hasicí zařízení Číměř, hasicí přístroje Číměř, požární ochrana Číměř, stabilní hasicí zařízení Číměř, lokální stabilní hasicí zařízení Číměř, automatický hasicí systém Číměř, samočinný hasicí systém Číměř, hasit CO2 Číměř, hasit oxid uhličitý Číměř, hasit s inergen Číměř, čisté hasivo Číměř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číměř, vodní hasící přístroj Číměř, sněhový hasící přístroj Číměř, pěnový hasící přístroj Číměř, požární zabezpečení Číměř, požární bezpečnost Číměř, protipožární ochrana Číměř, servisní organizace hasících přístrojů Číměř, hasící syytémy serverovny Číměř,hasící filter Číměř, hasící přístroje pro cnc stroje Číměř, hasící systémy pro autobusy Číměř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.