Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čimelice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čimelice, hasicí přístroje Čimelice, školení na hasicí přístroje Čimelice, prodej hasicích systémů Čimelice, prodej hasicích přístrojů Čimelice, hasiva a hasicí příslušenství Čimelice, Tepostop Čimelice, firestop Čimelice, hasicí systémy Čimelice, hasicí zařízení Čimelice, hasicí přístroje Čimelice, požární ochrana Čimelice, stabilní hasicí zařízení Čimelice, lokální stabilní hasicí zařízení Čimelice, automatický hasicí systém Čimelice, samočinný hasicí systém Čimelice, hasit CO2 Čimelice, hasit oxid uhličitý Čimelice, hasit s inergen Čimelice, čisté hasivo Čimelice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čimelice, vodní hasící přístroj Čimelice, sněhový hasící přístroj Čimelice, pěnový hasící přístroj Čimelice, požární zabezpečení Čimelice, požární bezpečnost Čimelice, protipožární ochrana Čimelice, servisní organizace hasících přístrojů Čimelice, hasící syytémy serverovny Čimelice,hasící filter Čimelice, hasící přístroje pro cnc stroje Čimelice, hasící systémy pro autobusy Čimelice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.