Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čím

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čím, hasicí přístroje Čím, školení na hasicí přístroje Čím, prodej hasicích systémů Čím, prodej hasicích přístrojů Čím, hasiva a hasicí příslušenství Čím, Tepostop Čím, firestop Čím, hasicí systémy Čím, hasicí zařízení Čím, hasicí přístroje Čím, požární ochrana Čím, stabilní hasicí zařízení Čím, lokální stabilní hasicí zařízení Čím, automatický hasicí systém Čím, samočinný hasicí systém Čím, hasit CO2 Čím, hasit oxid uhličitý Čím, hasit s inergen Čím, čisté hasivo Čím, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čím, vodní hasící přístroj Čím, sněhový hasící přístroj Čím, pěnový hasící přístroj Čím, požární zabezpečení Čím, požární bezpečnost Čím, protipožární ochrana Čím, servisní organizace hasících přístrojů Čím, hasící syytémy serverovny Čím,hasící filter Čím, hasící přístroje pro cnc stroje Čím, hasící systémy pro autobusy Čím, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.