Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čilá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čilá, hasicí přístroje Čilá, školení na hasicí přístroje Čilá, prodej hasicích systémů Čilá, prodej hasicích přístrojů Čilá, hasiva a hasicí příslušenství Čilá, Tepostop Čilá, firestop Čilá, hasicí systémy Čilá, hasicí zařízení Čilá, hasicí přístroje Čilá, požární ochrana Čilá, stabilní hasicí zařízení Čilá, lokální stabilní hasicí zařízení Čilá, automatický hasicí systém Čilá, samočinný hasicí systém Čilá, hasit CO2 Čilá, hasit oxid uhličitý Čilá, hasit s inergen Čilá, čisté hasivo Čilá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čilá, vodní hasící přístroj Čilá, sněhový hasící přístroj Čilá, pěnový hasící přístroj Čilá, požární zabezpečení Čilá, požární bezpečnost Čilá, protipožární ochrana Čilá, servisní organizace hasících přístrojů Čilá, hasící syytémy serverovny Čilá,hasící filter Čilá, hasící přístroje pro cnc stroje Čilá, hasící systémy pro autobusy Čilá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.