Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čikov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čikov, hasicí přístroje Čikov, školení na hasicí přístroje Čikov, prodej hasicích systémů Čikov, prodej hasicích přístrojů Čikov, hasiva a hasicí příslušenství Čikov, Tepostop Čikov, firestop Čikov, hasicí systémy Čikov, hasicí zařízení Čikov, hasicí přístroje Čikov, požární ochrana Čikov, stabilní hasicí zařízení Čikov, lokální stabilní hasicí zařízení Čikov, automatický hasicí systém Čikov, samočinný hasicí systém Čikov, hasit CO2 Čikov, hasit oxid uhličitý Čikov, hasit s inergen Čikov, čisté hasivo Čikov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čikov, vodní hasící přístroj Čikov, sněhový hasící přístroj Čikov, pěnový hasící přístroj Čikov, požární zabezpečení Čikov, požární bezpečnost Čikov, protipožární ochrana Čikov, servisní organizace hasících přístrojů Čikov, hasící syytémy serverovny Čikov,hasící filter Čikov, hasící přístroje pro cnc stroje Čikov, hasící systémy pro autobusy Čikov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.