Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cikháj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cikháj, hasicí přístroje Cikháj, školení na hasicí přístroje Cikháj, prodej hasicích systémů Cikháj, prodej hasicích přístrojů Cikháj, hasiva a hasicí příslušenství Cikháj, Tepostop Cikháj, firestop Cikháj, hasicí systémy Cikháj, hasicí zařízení Cikháj, hasicí přístroje Cikháj, požární ochrana Cikháj, stabilní hasicí zařízení Cikháj, lokální stabilní hasicí zařízení Cikháj, automatický hasicí systém Cikháj, samočinný hasicí systém Cikháj, hasit CO2 Cikháj, hasit oxid uhličitý Cikháj, hasit s inergen Cikháj, čisté hasivo Cikháj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cikháj, vodní hasící přístroj Cikháj, sněhový hasící přístroj Cikháj, pěnový hasící přístroj Cikháj, požární zabezpečení Cikháj, požární bezpečnost Cikháj, protipožární ochrana Cikháj, servisní organizace hasících přístrojů Cikháj, hasící syytémy serverovny Cikháj,hasící filter Cikháj, hasící přístroje pro cnc stroje Cikháj, hasící systémy pro autobusy Cikháj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.