Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číhaň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číhaň, hasicí přístroje Číhaň, školení na hasicí přístroje Číhaň, prodej hasicích systémů Číhaň, prodej hasicích přístrojů Číhaň, hasiva a hasicí příslušenství Číhaň, Tepostop Číhaň, firestop Číhaň, hasicí systémy Číhaň, hasicí zařízení Číhaň, hasicí přístroje Číhaň, požární ochrana Číhaň, stabilní hasicí zařízení Číhaň, lokální stabilní hasicí zařízení Číhaň, automatický hasicí systém Číhaň, samočinný hasicí systém Číhaň, hasit CO2 Číhaň, hasit oxid uhličitý Číhaň, hasit s inergen Číhaň, čisté hasivo Číhaň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číhaň, vodní hasící přístroj Číhaň, sněhový hasící přístroj Číhaň, pěnový hasící přístroj Číhaň, požární zabezpečení Číhaň, požární bezpečnost Číhaň, protipožární ochrana Číhaň, servisní organizace hasících přístrojů Číhaň, hasící syytémy serverovny Číhaň,hasící filter Číhaň, hasící přístroje pro cnc stroje Číhaň, hasící systémy pro autobusy Číhaň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.