Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číhalín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číhalín, hasicí přístroje Číhalín, školení na hasicí přístroje Číhalín, prodej hasicích systémů Číhalín, prodej hasicích přístrojů Číhalín, hasiva a hasicí příslušenství Číhalín, Tepostop Číhalín, firestop Číhalín, hasicí systémy Číhalín, hasicí zařízení Číhalín, hasicí přístroje Číhalín, požární ochrana Číhalín, stabilní hasicí zařízení Číhalín, lokální stabilní hasicí zařízení Číhalín, automatický hasicí systém Číhalín, samočinný hasicí systém Číhalín, hasit CO2 Číhalín, hasit oxid uhličitý Číhalín, hasit s inergen Číhalín, čisté hasivo Číhalín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číhalín, vodní hasící přístroj Číhalín, sněhový hasící přístroj Číhalín, pěnový hasící přístroj Číhalín, požární zabezpečení Číhalín, požární bezpečnost Číhalín, protipožární ochrana Číhalín, servisní organizace hasících přístrojů Číhalín, hasící syytémy serverovny Číhalín,hasící filter Číhalín, hasící přístroje pro cnc stroje Číhalín, hasící systémy pro autobusy Číhalín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.