Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cidlina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cidlina, hasicí přístroje Cidlina, školení na hasicí přístroje Cidlina, prodej hasicích systémů Cidlina, prodej hasicích přístrojů Cidlina, hasiva a hasicí příslušenství Cidlina, Tepostop Cidlina, firestop Cidlina, hasicí systémy Cidlina, hasicí zařízení Cidlina, hasicí přístroje Cidlina, požární ochrana Cidlina, stabilní hasicí zařízení Cidlina, lokální stabilní hasicí zařízení Cidlina, automatický hasicí systém Cidlina, samočinný hasicí systém Cidlina, hasit CO2 Cidlina, hasit oxid uhličitý Cidlina, hasit s inergen Cidlina, čisté hasivo Cidlina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cidlina, vodní hasící přístroj Cidlina, sněhový hasící přístroj Cidlina, pěnový hasící přístroj Cidlina, požární zabezpečení Cidlina, požární bezpečnost Cidlina, protipožární ochrana Cidlina, servisní organizace hasících přístrojů Cidlina, hasící syytémy serverovny Cidlina,hasící filter Cidlina, hasící přístroje pro cnc stroje Cidlina, hasící systémy pro autobusy Cidlina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.