Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číčovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číčovice, hasicí přístroje Číčovice, školení na hasicí přístroje Číčovice, prodej hasicích systémů Číčovice, prodej hasicích přístrojů Číčovice, hasiva a hasicí příslušenství Číčovice, Tepostop Číčovice, firestop Číčovice, hasicí systémy Číčovice, hasicí zařízení Číčovice, hasicí přístroje Číčovice, požární ochrana Číčovice, stabilní hasicí zařízení Číčovice, lokální stabilní hasicí zařízení Číčovice, automatický hasicí systém Číčovice, samočinný hasicí systém Číčovice, hasit CO2 Číčovice, hasit oxid uhličitý Číčovice, hasit s inergen Číčovice, čisté hasivo Číčovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číčovice, vodní hasící přístroj Číčovice, sněhový hasící přístroj Číčovice, pěnový hasící přístroj Číčovice, požární zabezpečení Číčovice, požární bezpečnost Číčovice, protipožární ochrana Číčovice, servisní organizace hasících přístrojů Číčovice, hasící syytémy serverovny Číčovice,hasící filter Číčovice, hasící přístroje pro cnc stroje Číčovice, hasící systémy pro autobusy Číčovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.