Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číchov, hasicí přístroje Číchov, školení na hasicí přístroje Číchov, prodej hasicích systémů Číchov, prodej hasicích přístrojů Číchov, hasiva a hasicí příslušenství Číchov, Tepostop Číchov, firestop Číchov, hasicí systémy Číchov, hasicí zařízení Číchov, hasicí přístroje Číchov, požární ochrana Číchov, stabilní hasicí zařízení Číchov, lokální stabilní hasicí zařízení Číchov, automatický hasicí systém Číchov, samočinný hasicí systém Číchov, hasit CO2 Číchov, hasit oxid uhličitý Číchov, hasit s inergen Číchov, čisté hasivo Číchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číchov, vodní hasící přístroj Číchov, sněhový hasící přístroj Číchov, pěnový hasící přístroj Číchov, požární zabezpečení Číchov, požární bezpečnost Číchov, protipožární ochrana Číchov, servisní organizace hasících přístrojů Číchov, hasící syytémy serverovny Číchov,hasící filter Číchov, hasící přístroje pro cnc stroje Číchov, hasící systémy pro autobusy Číchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.