Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čichalov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čichalov, hasicí přístroje Čichalov, školení na hasicí přístroje Čichalov, prodej hasicích systémů Čichalov, prodej hasicích přístrojů Čichalov, hasiva a hasicí příslušenství Čichalov, Tepostop Čichalov, firestop Čichalov, hasicí systémy Čichalov, hasicí zařízení Čichalov, hasicí přístroje Čichalov, požární ochrana Čichalov, stabilní hasicí zařízení Čichalov, lokální stabilní hasicí zařízení Čichalov, automatický hasicí systém Čichalov, samočinný hasicí systém Čichalov, hasit CO2 Čichalov, hasit oxid uhličitý Čichalov, hasit s inergen Čichalov, čisté hasivo Čichalov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čichalov, vodní hasící přístroj Čichalov, sněhový hasící přístroj Čichalov, pěnový hasící přístroj Čichalov, požární zabezpečení Čichalov, požární bezpečnost Čichalov, protipožární ochrana Čichalov, servisní organizace hasících přístrojů Čichalov, hasící syytémy serverovny Čichalov,hasící filter Čichalov, hasící přístroje pro cnc stroje Čichalov, hasící systémy pro autobusy Čichalov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.