Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číčenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číčenice, hasicí přístroje Číčenice, školení na hasicí přístroje Číčenice, prodej hasicích systémů Číčenice, prodej hasicích přístrojů Číčenice, hasiva a hasicí příslušenství Číčenice, Tepostop Číčenice, firestop Číčenice, hasicí systémy Číčenice, hasicí zařízení Číčenice, hasicí přístroje Číčenice, požární ochrana Číčenice, stabilní hasicí zařízení Číčenice, lokální stabilní hasicí zařízení Číčenice, automatický hasicí systém Číčenice, samočinný hasicí systém Číčenice, hasit CO2 Číčenice, hasit oxid uhličitý Číčenice, hasit s inergen Číčenice, čisté hasivo Číčenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číčenice, vodní hasící přístroj Číčenice, sněhový hasící přístroj Číčenice, pěnový hasící přístroj Číčenice, požární zabezpečení Číčenice, požární bezpečnost Číčenice, protipožární ochrana Číčenice, servisní organizace hasících přístrojů Číčenice, hasící syytémy serverovny Číčenice,hasící filter Číčenice, hasící přístroje pro cnc stroje Číčenice, hasící systémy pro autobusy Číčenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.