Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chýně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chýně, hasicí přístroje Chýně, školení na hasicí přístroje Chýně, prodej hasicích systémů Chýně, prodej hasicích přístrojů Chýně, hasiva a hasicí příslušenství Chýně, Tepostop Chýně, firestop Chýně, hasicí systémy Chýně, hasicí zařízení Chýně, hasicí přístroje Chýně, požární ochrana Chýně, stabilní hasicí zařízení Chýně, lokální stabilní hasicí zařízení Chýně, automatický hasicí systém Chýně, samočinný hasicí systém Chýně, hasit CO2 Chýně, hasit oxid uhličitý Chýně, hasit s inergen Chýně, čisté hasivo Chýně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chýně, vodní hasící přístroj Chýně, sněhový hasící přístroj Chýně, pěnový hasící přístroj Chýně, požární zabezpečení Chýně, požární bezpečnost Chýně, protipožární ochrana Chýně, servisní organizace hasících přístrojů Chýně, hasící syytémy serverovny Chýně,hasící filter Chýně, hasící přístroje pro cnc stroje Chýně, hasící systémy pro autobusy Chýně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.