Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chyjice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chyjice, hasicí přístroje Chyjice, školení na hasicí přístroje Chyjice, prodej hasicích systémů Chyjice, prodej hasicích přístrojů Chyjice, hasiva a hasicí příslušenství Chyjice, Tepostop Chyjice, firestop Chyjice, hasicí systémy Chyjice, hasicí zařízení Chyjice, hasicí přístroje Chyjice, požární ochrana Chyjice, stabilní hasicí zařízení Chyjice, lokální stabilní hasicí zařízení Chyjice, automatický hasicí systém Chyjice, samočinný hasicí systém Chyjice, hasit CO2 Chyjice, hasit oxid uhličitý Chyjice, hasit s inergen Chyjice, čisté hasivo Chyjice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chyjice, vodní hasící přístroj Chyjice, sněhový hasící přístroj Chyjice, pěnový hasící přístroj Chyjice, požární zabezpečení Chyjice, požární bezpečnost Chyjice, protipožární ochrana Chyjice, servisní organizace hasících přístrojů Chyjice, hasící syytémy serverovny Chyjice,hasící filter Chyjice, hasící přístroje pro cnc stroje Chyjice, hasící systémy pro autobusy Chyjice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.