Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chvojenec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chvojenec, hasicí přístroje Chvojenec, školení na hasicí přístroje Chvojenec, prodej hasicích systémů Chvojenec, prodej hasicích přístrojů Chvojenec, hasiva a hasicí příslušenství Chvojenec, Tepostop Chvojenec, firestop Chvojenec, hasicí systémy Chvojenec, hasicí zařízení Chvojenec, hasicí přístroje Chvojenec, požární ochrana Chvojenec, stabilní hasicí zařízení Chvojenec, lokální stabilní hasicí zařízení Chvojenec, automatický hasicí systém Chvojenec, samočinný hasicí systém Chvojenec, hasit CO2 Chvojenec, hasit oxid uhličitý Chvojenec, hasit s inergen Chvojenec, čisté hasivo Chvojenec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chvojenec, vodní hasící přístroj Chvojenec, sněhový hasící přístroj Chvojenec, pěnový hasící přístroj Chvojenec, požární zabezpečení Chvojenec, požární bezpečnost Chvojenec, protipožární ochrana Chvojenec, servisní organizace hasících přístrojů Chvojenec, hasící syytémy serverovny Chvojenec,hasící filter Chvojenec, hasící přístroje pro cnc stroje Chvojenec, hasící systémy pro autobusy Chvojenec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.