Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chvatěruby

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chvatěruby, hasicí přístroje Chvatěruby, školení na hasicí přístroje Chvatěruby, prodej hasicích systémů Chvatěruby, prodej hasicích přístrojů Chvatěruby, hasiva a hasicí příslušenství Chvatěruby, Tepostop Chvatěruby, firestop Chvatěruby, hasicí systémy Chvatěruby, hasicí zařízení Chvatěruby, hasicí přístroje Chvatěruby, požární ochrana Chvatěruby, stabilní hasicí zařízení Chvatěruby, lokální stabilní hasicí zařízení Chvatěruby, automatický hasicí systém Chvatěruby, samočinný hasicí systém Chvatěruby, hasit CO2 Chvatěruby, hasit oxid uhličitý Chvatěruby, hasit s inergen Chvatěruby, čisté hasivo Chvatěruby, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chvatěruby, vodní hasící přístroj Chvatěruby, sněhový hasící přístroj Chvatěruby, pěnový hasící přístroj Chvatěruby, požární zabezpečení Chvatěruby, požární bezpečnost Chvatěruby, protipožární ochrana Chvatěruby, servisní organizace hasících přístrojů Chvatěruby, hasící syytémy serverovny Chvatěruby,hasící filter Chvatěruby, hasící přístroje pro cnc stroje Chvatěruby, hasící systémy pro autobusy Chvatěruby, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.