Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chvalšiny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chvalšiny, hasicí přístroje Chvalšiny, školení na hasicí přístroje Chvalšiny, prodej hasicích systémů Chvalšiny, prodej hasicích přístrojů Chvalšiny, hasiva a hasicí příslušenství Chvalšiny, Tepostop Chvalšiny, firestop Chvalšiny, hasicí systémy Chvalšiny, hasicí zařízení Chvalšiny, hasicí přístroje Chvalšiny, požární ochrana Chvalšiny, stabilní hasicí zařízení Chvalšiny, lokální stabilní hasicí zařízení Chvalšiny, automatický hasicí systém Chvalšiny, samočinný hasicí systém Chvalšiny, hasit CO2 Chvalšiny, hasit oxid uhličitý Chvalšiny, hasit s inergen Chvalšiny, čisté hasivo Chvalšiny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chvalšiny, vodní hasící přístroj Chvalšiny, sněhový hasící přístroj Chvalšiny, pěnový hasící přístroj Chvalšiny, požární zabezpečení Chvalšiny, požární bezpečnost Chvalšiny, protipožární ochrana Chvalšiny, servisní organizace hasících přístrojů Chvalšiny, hasící syytémy serverovny Chvalšiny,hasící filter Chvalšiny, hasící přístroje pro cnc stroje Chvalšiny, hasící systémy pro autobusy Chvalšiny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.