Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chvaletice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chvaletice, hasicí přístroje Chvaletice, školení na hasicí přístroje Chvaletice, prodej hasicích systémů Chvaletice, prodej hasicích přístrojů Chvaletice, hasiva a hasicí příslušenství Chvaletice, Tepostop Chvaletice, firestop Chvaletice, hasicí systémy Chvaletice, hasicí zařízení Chvaletice, hasicí přístroje Chvaletice, požární ochrana Chvaletice, stabilní hasicí zařízení Chvaletice, lokální stabilní hasicí zařízení Chvaletice, automatický hasicí systém Chvaletice, samočinný hasicí systém Chvaletice, hasit CO2 Chvaletice, hasit oxid uhličitý Chvaletice, hasit s inergen Chvaletice, čisté hasivo Chvaletice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chvaletice, vodní hasící přístroj Chvaletice, sněhový hasící přístroj Chvaletice, pěnový hasící přístroj Chvaletice, požární zabezpečení Chvaletice, požární bezpečnost Chvaletice, protipožární ochrana Chvaletice, servisní organizace hasících přístrojů Chvaletice, hasící syytémy serverovny Chvaletice,hasící filter Chvaletice, hasící přístroje pro cnc stroje Chvaletice, hasící systémy pro autobusy Chvaletice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.