Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chválenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chválenice, hasicí přístroje Chválenice, školení na hasicí přístroje Chválenice, prodej hasicích systémů Chválenice, prodej hasicích přístrojů Chválenice, hasiva a hasicí příslušenství Chválenice, Tepostop Chválenice, firestop Chválenice, hasicí systémy Chválenice, hasicí zařízení Chválenice, hasicí přístroje Chválenice, požární ochrana Chválenice, stabilní hasicí zařízení Chválenice, lokální stabilní hasicí zařízení Chválenice, automatický hasicí systém Chválenice, samočinný hasicí systém Chválenice, hasit CO2 Chválenice, hasit oxid uhličitý Chválenice, hasit s inergen Chválenice, čisté hasivo Chválenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chválenice, vodní hasící přístroj Chválenice, sněhový hasící přístroj Chválenice, pěnový hasící přístroj Chválenice, požární zabezpečení Chválenice, požární bezpečnost Chválenice, protipožární ochrana Chválenice, servisní organizace hasících přístrojů Chválenice, hasící syytémy serverovny Chválenice,hasící filter Chválenice, hasící přístroje pro cnc stroje Chválenice, hasící systémy pro autobusy Chválenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.