Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chvalatice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chvalatice, hasicí přístroje Chvalatice, školení na hasicí přístroje Chvalatice, prodej hasicích systémů Chvalatice, prodej hasicích přístrojů Chvalatice, hasiva a hasicí příslušenství Chvalatice, Tepostop Chvalatice, firestop Chvalatice, hasicí systémy Chvalatice, hasicí zařízení Chvalatice, hasicí přístroje Chvalatice, požární ochrana Chvalatice, stabilní hasicí zařízení Chvalatice, lokální stabilní hasicí zařízení Chvalatice, automatický hasicí systém Chvalatice, samočinný hasicí systém Chvalatice, hasit CO2 Chvalatice, hasit oxid uhličitý Chvalatice, hasit s inergen Chvalatice, čisté hasivo Chvalatice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chvalatice, vodní hasící přístroj Chvalatice, sněhový hasící přístroj Chvalatice, pěnový hasící přístroj Chvalatice, požární zabezpečení Chvalatice, požární bezpečnost Chvalatice, protipožární ochrana Chvalatice, servisní organizace hasících přístrojů Chvalatice, hasící syytémy serverovny Chvalatice,hasící filter Chvalatice, hasící přístroje pro cnc stroje Chvalatice, hasící systémy pro autobusy Chvalatice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.