Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chudoslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chudoslavice, hasicí přístroje Chudoslavice, školení na hasicí přístroje Chudoslavice, prodej hasicích systémů Chudoslavice, prodej hasicích přístrojů Chudoslavice, hasiva a hasicí příslušenství Chudoslavice, Tepostop Chudoslavice, firestop Chudoslavice, hasicí systémy Chudoslavice, hasicí zařízení Chudoslavice, hasicí přístroje Chudoslavice, požární ochrana Chudoslavice, stabilní hasicí zařízení Chudoslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Chudoslavice, automatický hasicí systém Chudoslavice, samočinný hasicí systém Chudoslavice, hasit CO2 Chudoslavice, hasit oxid uhličitý Chudoslavice, hasit s inergen Chudoslavice, čisté hasivo Chudoslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chudoslavice, vodní hasící přístroj Chudoslavice, sněhový hasící přístroj Chudoslavice, pěnový hasící přístroj Chudoslavice, požární zabezpečení Chudoslavice, požární bezpečnost Chudoslavice, protipožární ochrana Chudoslavice, servisní organizace hasících přístrojů Chudoslavice, hasící syytémy serverovny Chudoslavice,hasící filter Chudoslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Chudoslavice, hasící systémy pro autobusy Chudoslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.