Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chuderov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chuderov, hasicí přístroje Chuderov, školení na hasicí přístroje Chuderov, prodej hasicích systémů Chuderov, prodej hasicích přístrojů Chuderov, hasiva a hasicí příslušenství Chuderov, Tepostop Chuderov, firestop Chuderov, hasicí systémy Chuderov, hasicí zařízení Chuderov, hasicí přístroje Chuderov, požární ochrana Chuderov, stabilní hasicí zařízení Chuderov, lokální stabilní hasicí zařízení Chuderov, automatický hasicí systém Chuderov, samočinný hasicí systém Chuderov, hasit CO2 Chuderov, hasit oxid uhličitý Chuderov, hasit s inergen Chuderov, čisté hasivo Chuderov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chuderov, vodní hasící přístroj Chuderov, sněhový hasící přístroj Chuderov, pěnový hasící přístroj Chuderov, požární zabezpečení Chuderov, požární bezpečnost Chuderov, protipožární ochrana Chuderov, servisní organizace hasících přístrojů Chuderov, hasící syytémy serverovny Chuderov,hasící filter Chuderov, hasící přístroje pro cnc stroje Chuderov, hasící systémy pro autobusy Chuderov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.