Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chudeřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chudeřice, hasicí přístroje Chudeřice, školení na hasicí přístroje Chudeřice, prodej hasicích systémů Chudeřice, prodej hasicích přístrojů Chudeřice, hasiva a hasicí příslušenství Chudeřice, Tepostop Chudeřice, firestop Chudeřice, hasicí systémy Chudeřice, hasicí zařízení Chudeřice, hasicí přístroje Chudeřice, požární ochrana Chudeřice, stabilní hasicí zařízení Chudeřice, lokální stabilní hasicí zařízení Chudeřice, automatický hasicí systém Chudeřice, samočinný hasicí systém Chudeřice, hasit CO2 Chudeřice, hasit oxid uhličitý Chudeřice, hasit s inergen Chudeřice, čisté hasivo Chudeřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chudeřice, vodní hasící přístroj Chudeřice, sněhový hasící přístroj Chudeřice, pěnový hasící přístroj Chudeřice, požární zabezpečení Chudeřice, požární bezpečnost Chudeřice, protipožární ochrana Chudeřice, servisní organizace hasících přístrojů Chudeřice, hasící syytémy serverovny Chudeřice,hasící filter Chudeřice, hasící přístroje pro cnc stroje Chudeřice, hasící systémy pro autobusy Chudeřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.