Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chudenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chudenice, hasicí přístroje Chudenice, školení na hasicí přístroje Chudenice, prodej hasicích systémů Chudenice, prodej hasicích přístrojů Chudenice, hasiva a hasicí příslušenství Chudenice, Tepostop Chudenice, firestop Chudenice, hasicí systémy Chudenice, hasicí zařízení Chudenice, hasicí přístroje Chudenice, požární ochrana Chudenice, stabilní hasicí zařízení Chudenice, lokální stabilní hasicí zařízení Chudenice, automatický hasicí systém Chudenice, samočinný hasicí systém Chudenice, hasit CO2 Chudenice, hasit oxid uhličitý Chudenice, hasit s inergen Chudenice, čisté hasivo Chudenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chudenice, vodní hasící přístroj Chudenice, sněhový hasící přístroj Chudenice, pěnový hasící přístroj Chudenice, požární zabezpečení Chudenice, požární bezpečnost Chudenice, protipožární ochrana Chudenice, servisní organizace hasících přístrojů Chudenice, hasící syytémy serverovny Chudenice,hasící filter Chudenice, hasící přístroje pro cnc stroje Chudenice, hasící systémy pro autobusy Chudenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.