Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chudčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chudčice, hasicí přístroje Chudčice, školení na hasicí přístroje Chudčice, prodej hasicích systémů Chudčice, prodej hasicích přístrojů Chudčice, hasiva a hasicí příslušenství Chudčice, Tepostop Chudčice, firestop Chudčice, hasicí systémy Chudčice, hasicí zařízení Chudčice, hasicí přístroje Chudčice, požární ochrana Chudčice, stabilní hasicí zařízení Chudčice, lokální stabilní hasicí zařízení Chudčice, automatický hasicí systém Chudčice, samočinný hasicí systém Chudčice, hasit CO2 Chudčice, hasit oxid uhličitý Chudčice, hasit s inergen Chudčice, čisté hasivo Chudčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chudčice, vodní hasící přístroj Chudčice, sněhový hasící přístroj Chudčice, pěnový hasící přístroj Chudčice, požární zabezpečení Chudčice, požární bezpečnost Chudčice, protipožární ochrana Chudčice, servisní organizace hasících přístrojů Chudčice, hasící syytémy serverovny Chudčice,hasící filter Chudčice, hasící přístroje pro cnc stroje Chudčice, hasící systémy pro autobusy Chudčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.