Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chuchelna

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chuchelna, hasicí přístroje Chuchelna, školení na hasicí přístroje Chuchelna, prodej hasicích systémů Chuchelna, prodej hasicích přístrojů Chuchelna, hasiva a hasicí příslušenství Chuchelna, Tepostop Chuchelna, firestop Chuchelna, hasicí systémy Chuchelna, hasicí zařízení Chuchelna, hasicí přístroje Chuchelna, požární ochrana Chuchelna, stabilní hasicí zařízení Chuchelna, lokální stabilní hasicí zařízení Chuchelna, automatický hasicí systém Chuchelna, samočinný hasicí systém Chuchelna, hasit CO2 Chuchelna, hasit oxid uhličitý Chuchelna, hasit s inergen Chuchelna, čisté hasivo Chuchelna, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chuchelna, vodní hasící přístroj Chuchelna, sněhový hasící přístroj Chuchelna, pěnový hasící přístroj Chuchelna, požární zabezpečení Chuchelna, požární bezpečnost Chuchelna, protipožární ochrana Chuchelna, servisní organizace hasících přístrojů Chuchelna, hasící syytémy serverovny Chuchelna,hasící filter Chuchelna, hasící přístroje pro cnc stroje Chuchelna, hasící systémy pro autobusy Chuchelna, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.