Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chržín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chržín, hasicí přístroje Chržín, školení na hasicí přístroje Chržín, prodej hasicích systémů Chržín, prodej hasicích přístrojů Chržín, hasiva a hasicí příslušenství Chržín, Tepostop Chržín, firestop Chržín, hasicí systémy Chržín, hasicí zařízení Chržín, hasicí přístroje Chržín, požární ochrana Chržín, stabilní hasicí zařízení Chržín, lokální stabilní hasicí zařízení Chržín, automatický hasicí systém Chržín, samočinný hasicí systém Chržín, hasit CO2 Chržín, hasit oxid uhličitý Chržín, hasit s inergen Chržín, čisté hasivo Chržín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chržín, vodní hasící přístroj Chržín, sněhový hasící přístroj Chržín, pěnový hasící přístroj Chržín, požární zabezpečení Chržín, požární bezpečnost Chržín, protipožární ochrana Chržín, servisní organizace hasících přístrojů Chržín, hasící syytémy serverovny Chržín,hasící filter Chržín, hasící přístroje pro cnc stroje Chržín, hasící systémy pro autobusy Chržín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.