Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrustenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrustenice, hasicí přístroje Chrustenice, školení na hasicí přístroje Chrustenice, prodej hasicích systémů Chrustenice, prodej hasicích přístrojů Chrustenice, hasiva a hasicí příslušenství Chrustenice, Tepostop Chrustenice, firestop Chrustenice, hasicí systémy Chrustenice, hasicí zařízení Chrustenice, hasicí přístroje Chrustenice, požární ochrana Chrustenice, stabilní hasicí zařízení Chrustenice, lokální stabilní hasicí zařízení Chrustenice, automatický hasicí systém Chrustenice, samočinný hasicí systém Chrustenice, hasit CO2 Chrustenice, hasit oxid uhličitý Chrustenice, hasit s inergen Chrustenice, čisté hasivo Chrustenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrustenice, vodní hasící přístroj Chrustenice, sněhový hasící přístroj Chrustenice, pěnový hasící přístroj Chrustenice, požární zabezpečení Chrustenice, požární bezpečnost Chrustenice, protipožární ochrana Chrustenice, servisní organizace hasících přístrojů Chrustenice, hasící syytémy serverovny Chrustenice,hasící filter Chrustenice, hasící přístroje pro cnc stroje Chrustenice, hasící systémy pro autobusy Chrustenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.