Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrudichromy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrudichromy, hasicí přístroje Chrudichromy, školení na hasicí přístroje Chrudichromy, prodej hasicích systémů Chrudichromy, prodej hasicích přístrojů Chrudichromy, hasiva a hasicí příslušenství Chrudichromy, Tepostop Chrudichromy, firestop Chrudichromy, hasicí systémy Chrudichromy, hasicí zařízení Chrudichromy, hasicí přístroje Chrudichromy, požární ochrana Chrudichromy, stabilní hasicí zařízení Chrudichromy, lokální stabilní hasicí zařízení Chrudichromy, automatický hasicí systém Chrudichromy, samočinný hasicí systém Chrudichromy, hasit CO2 Chrudichromy, hasit oxid uhličitý Chrudichromy, hasit s inergen Chrudichromy, čisté hasivo Chrudichromy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrudichromy, vodní hasící přístroj Chrudichromy, sněhový hasící přístroj Chrudichromy, pěnový hasící přístroj Chrudichromy, požární zabezpečení Chrudichromy, požární bezpečnost Chrudichromy, protipožární ochrana Chrudichromy, servisní organizace hasících přístrojů Chrudichromy, hasící syytémy serverovny Chrudichromy,hasící filter Chrudichromy, hasící přístroje pro cnc stroje Chrudichromy, hasící systémy pro autobusy Chrudichromy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.