Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrtníky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrtníky, hasicí přístroje Chrtníky, školení na hasicí přístroje Chrtníky, prodej hasicích systémů Chrtníky, prodej hasicích přístrojů Chrtníky, hasiva a hasicí příslušenství Chrtníky, Tepostop Chrtníky, firestop Chrtníky, hasicí systémy Chrtníky, hasicí zařízení Chrtníky, hasicí přístroje Chrtníky, požární ochrana Chrtníky, stabilní hasicí zařízení Chrtníky, lokální stabilní hasicí zařízení Chrtníky, automatický hasicí systém Chrtníky, samočinný hasicí systém Chrtníky, hasit CO2 Chrtníky, hasit oxid uhličitý Chrtníky, hasit s inergen Chrtníky, čisté hasivo Chrtníky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrtníky, vodní hasící přístroj Chrtníky, sněhový hasící přístroj Chrtníky, pěnový hasící přístroj Chrtníky, požární zabezpečení Chrtníky, požární bezpečnost Chrtníky, protipožární ochrana Chrtníky, servisní organizace hasících přístrojů Chrtníky, hasící syytémy serverovny Chrtníky,hasící filter Chrtníky, hasící přístroje pro cnc stroje Chrtníky, hasící systémy pro autobusy Chrtníky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.