Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrtníč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrtníč, hasicí přístroje Chrtníč, školení na hasicí přístroje Chrtníč, prodej hasicích systémů Chrtníč, prodej hasicích přístrojů Chrtníč, hasiva a hasicí příslušenství Chrtníč, Tepostop Chrtníč, firestop Chrtníč, hasicí systémy Chrtníč, hasicí zařízení Chrtníč, hasicí přístroje Chrtníč, požární ochrana Chrtníč, stabilní hasicí zařízení Chrtníč, lokální stabilní hasicí zařízení Chrtníč, automatický hasicí systém Chrtníč, samočinný hasicí systém Chrtníč, hasit CO2 Chrtníč, hasit oxid uhličitý Chrtníč, hasit s inergen Chrtníč, čisté hasivo Chrtníč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrtníč, vodní hasící přístroj Chrtníč, sněhový hasící přístroj Chrtníč, pěnový hasící přístroj Chrtníč, požární zabezpečení Chrtníč, požární bezpečnost Chrtníč, protipožární ochrana Chrtníč, servisní organizace hasících přístrojů Chrtníč, hasící syytémy serverovny Chrtníč,hasící filter Chrtníč, hasící přístroje pro cnc stroje Chrtníč, hasící systémy pro autobusy Chrtníč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.