Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chroustovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chroustovice, hasicí přístroje Chroustovice, školení na hasicí přístroje Chroustovice, prodej hasicích systémů Chroustovice, prodej hasicích přístrojů Chroustovice, hasiva a hasicí příslušenství Chroustovice, Tepostop Chroustovice, firestop Chroustovice, hasicí systémy Chroustovice, hasicí zařízení Chroustovice, hasicí přístroje Chroustovice, požární ochrana Chroustovice, stabilní hasicí zařízení Chroustovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chroustovice, automatický hasicí systém Chroustovice, samočinný hasicí systém Chroustovice, hasit CO2 Chroustovice, hasit oxid uhličitý Chroustovice, hasit s inergen Chroustovice, čisté hasivo Chroustovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chroustovice, vodní hasící přístroj Chroustovice, sněhový hasící přístroj Chroustovice, pěnový hasící přístroj Chroustovice, požární zabezpečení Chroustovice, požární bezpečnost Chroustovice, protipožární ochrana Chroustovice, servisní organizace hasících přístrojů Chroustovice, hasící syytémy serverovny Chroustovice,hasící filter Chroustovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chroustovice, hasící systémy pro autobusy Chroustovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.