Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chroustov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chroustov, hasicí přístroje Chroustov, školení na hasicí přístroje Chroustov, prodej hasicích systémů Chroustov, prodej hasicích přístrojů Chroustov, hasiva a hasicí příslušenství Chroustov, Tepostop Chroustov, firestop Chroustov, hasicí systémy Chroustov, hasicí zařízení Chroustov, hasicí přístroje Chroustov, požární ochrana Chroustov, stabilní hasicí zařízení Chroustov, lokální stabilní hasicí zařízení Chroustov, automatický hasicí systém Chroustov, samočinný hasicí systém Chroustov, hasit CO2 Chroustov, hasit oxid uhličitý Chroustov, hasit s inergen Chroustov, čisté hasivo Chroustov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chroustov, vodní hasící přístroj Chroustov, sněhový hasící přístroj Chroustov, pěnový hasící přístroj Chroustov, požární zabezpečení Chroustov, požární bezpečnost Chroustov, protipožární ochrana Chroustov, servisní organizace hasících přístrojů Chroustov, hasící syytémy serverovny Chroustov,hasící filter Chroustov, hasící přístroje pro cnc stroje Chroustov, hasící systémy pro autobusy Chroustov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.