Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chropyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chropyně, hasicí přístroje Chropyně, školení na hasicí přístroje Chropyně, prodej hasicích systémů Chropyně, prodej hasicích přístrojů Chropyně, hasiva a hasicí příslušenství Chropyně, Tepostop Chropyně, firestop Chropyně, hasicí systémy Chropyně, hasicí zařízení Chropyně, hasicí přístroje Chropyně, požární ochrana Chropyně, stabilní hasicí zařízení Chropyně, lokální stabilní hasicí zařízení Chropyně, automatický hasicí systém Chropyně, samočinný hasicí systém Chropyně, hasit CO2 Chropyně, hasit oxid uhličitý Chropyně, hasit s inergen Chropyně, čisté hasivo Chropyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chropyně, vodní hasící přístroj Chropyně, sněhový hasící přístroj Chropyně, pěnový hasící přístroj Chropyně, požární zabezpečení Chropyně, požární bezpečnost Chropyně, protipožární ochrana Chropyně, servisní organizace hasících přístrojů Chropyně, hasící syytémy serverovny Chropyně,hasící filter Chropyně, hasící přístroje pro cnc stroje Chropyně, hasící systémy pro autobusy Chropyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.