Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chromeč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chromeč, hasicí přístroje Chromeč, školení na hasicí přístroje Chromeč, prodej hasicích systémů Chromeč, prodej hasicích přístrojů Chromeč, hasiva a hasicí příslušenství Chromeč, Tepostop Chromeč, firestop Chromeč, hasicí systémy Chromeč, hasicí zařízení Chromeč, hasicí přístroje Chromeč, požární ochrana Chromeč, stabilní hasicí zařízení Chromeč, lokální stabilní hasicí zařízení Chromeč, automatický hasicí systém Chromeč, samočinný hasicí systém Chromeč, hasit CO2 Chromeč, hasit oxid uhličitý Chromeč, hasit s inergen Chromeč, čisté hasivo Chromeč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chromeč, vodní hasící přístroj Chromeč, sněhový hasící přístroj Chromeč, pěnový hasící přístroj Chromeč, požární zabezpečení Chromeč, požární bezpečnost Chromeč, protipožární ochrana Chromeč, servisní organizace hasících přístrojů Chromeč, hasící syytémy serverovny Chromeč,hasící filter Chromeč, hasící přístroje pro cnc stroje Chromeč, hasící systémy pro autobusy Chromeč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.