Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chroboly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chroboly, hasicí přístroje Chroboly, školení na hasicí přístroje Chroboly, prodej hasicích systémů Chroboly, prodej hasicích přístrojů Chroboly, hasiva a hasicí příslušenství Chroboly, Tepostop Chroboly, firestop Chroboly, hasicí systémy Chroboly, hasicí zařízení Chroboly, hasicí přístroje Chroboly, požární ochrana Chroboly, stabilní hasicí zařízení Chroboly, lokální stabilní hasicí zařízení Chroboly, automatický hasicí systém Chroboly, samočinný hasicí systém Chroboly, hasit CO2 Chroboly, hasit oxid uhličitý Chroboly, hasit s inergen Chroboly, čisté hasivo Chroboly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chroboly, vodní hasící přístroj Chroboly, sněhový hasící přístroj Chroboly, pěnový hasící přístroj Chroboly, požární zabezpečení Chroboly, požární bezpečnost Chroboly, protipožární ochrana Chroboly, servisní organizace hasících přístrojů Chroboly, hasící syytémy serverovny Chroboly,hasící filter Chroboly, hasící přístroje pro cnc stroje Chroboly, hasící systémy pro autobusy Chroboly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.