Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chříč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chříč, hasicí přístroje Chříč, školení na hasicí přístroje Chříč, prodej hasicích systémů Chříč, prodej hasicích přístrojů Chříč, hasiva a hasicí příslušenství Chříč, Tepostop Chříč, firestop Chříč, hasicí systémy Chříč, hasicí zařízení Chříč, hasicí přístroje Chříč, požární ochrana Chříč, stabilní hasicí zařízení Chříč, lokální stabilní hasicí zařízení Chříč, automatický hasicí systém Chříč, samočinný hasicí systém Chříč, hasit CO2 Chříč, hasit oxid uhličitý Chříč, hasit s inergen Chříč, čisté hasivo Chříč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chříč, vodní hasící přístroj Chříč, sněhový hasící přístroj Chříč, pěnový hasící přístroj Chříč, požární zabezpečení Chříč, požární bezpečnost Chříč, protipožární ochrana Chříč, servisní organizace hasících přístrojů Chříč, hasící syytémy serverovny Chříč,hasící filter Chříč, hasící přístroje pro cnc stroje Chříč, hasící systémy pro autobusy Chříč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.