Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chřibská

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chřibská, hasicí přístroje Chřibská, školení na hasicí přístroje Chřibská, prodej hasicích systémů Chřibská, prodej hasicích přístrojů Chřibská, hasiva a hasicí příslušenství Chřibská, Tepostop Chřibská, firestop Chřibská, hasicí systémy Chřibská, hasicí zařízení Chřibská, hasicí přístroje Chřibská, požární ochrana Chřibská, stabilní hasicí zařízení Chřibská, lokální stabilní hasicí zařízení Chřibská, automatický hasicí systém Chřibská, samočinný hasicí systém Chřibská, hasit CO2 Chřibská, hasit oxid uhličitý Chřibská, hasit s inergen Chřibská, čisté hasivo Chřibská, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chřibská, vodní hasící přístroj Chřibská, sněhový hasící přístroj Chřibská, pěnový hasící přístroj Chřibská, požární zabezpečení Chřibská, požární bezpečnost Chřibská, protipožární ochrana Chřibská, servisní organizace hasících přístrojů Chřibská, hasící syytémy serverovny Chřibská,hasící filter Chřibská, hasící přístroje pro cnc stroje Chřibská, hasící systémy pro autobusy Chřibská, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.