Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chřenovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chřenovice, hasicí přístroje Chřenovice, školení na hasicí přístroje Chřenovice, prodej hasicích systémů Chřenovice, prodej hasicích přístrojů Chřenovice, hasiva a hasicí příslušenství Chřenovice, Tepostop Chřenovice, firestop Chřenovice, hasicí systémy Chřenovice, hasicí zařízení Chřenovice, hasicí přístroje Chřenovice, požární ochrana Chřenovice, stabilní hasicí zařízení Chřenovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chřenovice, automatický hasicí systém Chřenovice, samočinný hasicí systém Chřenovice, hasit CO2 Chřenovice, hasit oxid uhličitý Chřenovice, hasit s inergen Chřenovice, čisté hasivo Chřenovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chřenovice, vodní hasící přístroj Chřenovice, sněhový hasící přístroj Chřenovice, pěnový hasící přístroj Chřenovice, požární zabezpečení Chřenovice, požární bezpečnost Chřenovice, protipožární ochrana Chřenovice, servisní organizace hasících přístrojů Chřenovice, hasící syytémy serverovny Chřenovice,hasící filter Chřenovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chřenovice, hasící systémy pro autobusy Chřenovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.