Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrbonín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrbonín, hasicí přístroje Chrbonín, školení na hasicí přístroje Chrbonín, prodej hasicích systémů Chrbonín, prodej hasicích přístrojů Chrbonín, hasiva a hasicí příslušenství Chrbonín, Tepostop Chrbonín, firestop Chrbonín, hasicí systémy Chrbonín, hasicí zařízení Chrbonín, hasicí přístroje Chrbonín, požární ochrana Chrbonín, stabilní hasicí zařízení Chrbonín, lokální stabilní hasicí zařízení Chrbonín, automatický hasicí systém Chrbonín, samočinný hasicí systém Chrbonín, hasit CO2 Chrbonín, hasit oxid uhličitý Chrbonín, hasit s inergen Chrbonín, čisté hasivo Chrbonín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrbonín, vodní hasící přístroj Chrbonín, sněhový hasící přístroj Chrbonín, pěnový hasící přístroj Chrbonín, požární zabezpečení Chrbonín, požární bezpečnost Chrbonín, protipožární ochrana Chrbonín, servisní organizace hasících přístrojů Chrbonín, hasící syytémy serverovny Chrbonín,hasící filter Chrbonín, hasící přístroje pro cnc stroje Chrbonín, hasící systémy pro autobusy Chrbonín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.