Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrášťovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrášťovice, hasicí přístroje Chrášťovice, školení na hasicí přístroje Chrášťovice, prodej hasicích systémů Chrášťovice, prodej hasicích přístrojů Chrášťovice, hasiva a hasicí příslušenství Chrášťovice, Tepostop Chrášťovice, firestop Chrášťovice, hasicí systémy Chrášťovice, hasicí zařízení Chrášťovice, hasicí přístroje Chrášťovice, požární ochrana Chrášťovice, stabilní hasicí zařízení Chrášťovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chrášťovice, automatický hasicí systém Chrášťovice, samočinný hasicí systém Chrášťovice, hasit CO2 Chrášťovice, hasit oxid uhličitý Chrášťovice, hasit s inergen Chrášťovice, čisté hasivo Chrášťovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrášťovice, vodní hasící přístroj Chrášťovice, sněhový hasící přístroj Chrášťovice, pěnový hasící přístroj Chrášťovice, požární zabezpečení Chrášťovice, požární bezpečnost Chrášťovice, protipožární ochrana Chrášťovice, servisní organizace hasících přístrojů Chrášťovice, hasící syytémy serverovny Chrášťovice,hasící filter Chrášťovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chrášťovice, hasící systémy pro autobusy Chrášťovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.